अमरेली में अजवाइन का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 02 जुल. '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

9175 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3250.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

16450.00 रु./क्विंटल

अमरेली में अजवाइन का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अजवाइन 29/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 7100.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 28/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 8450.00 8750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 27/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6575.00 8925.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 22/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 5350.00 7875.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 21/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6000.00 7865.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 20/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 7700.00 8025.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 17/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6000.00 6700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 15/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6700.00 8700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 10/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6525.00 9300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 09/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 3250.00 7680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 08/06/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6000.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 30/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 3950.00 7725.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 28/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6250.00 6500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 27/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 5475.00 7975.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 26/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 4435.00 7775.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 25/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 5600.00 7725.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 24/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6000.00 8800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 21/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 4475.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 19/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6490.00 7900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 13/05/2022 अजवान गुजरात अमरेली 6500.00 7480.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP