वाव में अजवाइन का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 20 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

8304.09 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

2750.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

22255.00 रु./क्विंटल

वाव में अजवाइन का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अजवाइन 20/06/2022 अन्य गुजरात वाव 8250.00 8250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 17/06/2022 अन्य गुजरात वाव 8825.00 8825.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 09/06/2022 अन्य गुजरात वाव 8125.00 9755.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 07/06/2022 अन्य गुजरात वाव 8755.00 8755.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 06/06/2022 अन्य गुजरात वाव 3500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 26/05/2022 अन्य गुजरात वाव 3025.00 10105.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 19/05/2022 अन्य गुजरात वाव 6500.00 9555.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 18/05/2022 अन्य गुजरात वाव 8750.00 8750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 17/05/2022 अन्य गुजरात वाव 8000.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 13/05/2022 अन्य गुजरात वाव 5255.00 10750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 11/05/2022 अन्य गुजरात वाव 5255.00 9350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 06/05/2022 अन्य गुजरात वाव 8375.00 8375.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 05/05/2022 अन्य गुजरात वाव 3755.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 04/05/2022 अन्य गुजरात वाव 2750.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 29/04/2022 अन्य गुजरात वाव 6755.00 10005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 21/04/2022 अन्य गुजरात वाव 5005.00 12200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 19/04/2022 अन्य गुजरात वाव 7000.00 13250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 18/04/2022 अन्य गुजरात वाव 5000.00 22255.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 04/03/2022 अन्य गुजरात वाव 8000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अजवाइन 14/02/2022 अन्य गुजरात वाव 8750.00 8750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP