अहमदाबाद में आमला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 02 मार्च '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2601.72 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

4000.00 रु./क्विंटल

अहमदाबाद में आमला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
आमला 02/03/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 2000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 26/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 24/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 2500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 23/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 22/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 2000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 21/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 2000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 19/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 18/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 17/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 16/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 2500.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 15/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 14/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 12/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 11/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 04/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 03/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 02/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 01/02/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 31/01/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 29/01/2022 अन्य गुजरात अहमदाबाद 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP