पुणे (मोशी) में आमला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 6:10 शाम

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2817.19 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1600.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

4000.00 रु./क्विंटल

पुणे (मोशी) में आमला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
आमला 01/07/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 30/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 12/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 1600.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 05/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 4000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 29/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 22/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 21/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 16/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 12/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 13/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 10/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
आमला 06/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP