नासिक में सेब का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

11837.5 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

8000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

25000.00 रु./क्विंटल

नासिक में सेब का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 29/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 13000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 12000.00 25000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 12000.00 25000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 12000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 23/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 12000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 12000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 14000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 15/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 14000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 14000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 14000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 14000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 14000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 10000.00 25000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 28/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 9000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 9000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 26/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 9000.00 22000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 9000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 21/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 9000.00 20000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 19/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 9000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 18/05/2022 अन्य महाराष्ट्र नासिक 9000.00 18000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP