पुणे (मोशी) में सेब का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 6:10 शाम

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 28 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

7063.6 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

4000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

15000.00 रु./क्विंटल

पुणे (मोशी) में सेब का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 28/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 6000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 6000.00 9000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 26/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 10000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 25/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 10000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 8000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 21/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 7000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 9000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 19/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 10000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 18/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 8000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 6000.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 9000.00 13000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 10000.00 13000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 12/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 7000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 11/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 8000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 8000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 05/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 15000.00 15000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 04/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 7000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 30/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 7000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 29/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे (मोशी) 6000.00 12000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP