बांगरमऊ में सेब का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

8174.87 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3950.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

9700.00 रु./क्विंटल

बांगरमऊ में सेब का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 25/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9630.00 9675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 24/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9625.00 9675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 22/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9625.00 9675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 21/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9625.00 9675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 20/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9630.00 9700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 18/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9650.00 9700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 17/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9650.00 9700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 15/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9500.00 9550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 14/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9390.00 9450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 08/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9050.00 9150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 07/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9080.00 9110.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 03/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9050.00 9115.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 01/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9050.00 9110.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 31/05/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9075.00 9110.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 30/05/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9075.00 9125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 28/05/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9050.00 9150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 27/05/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9100.00 9150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 25/05/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9050.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 24/05/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9050.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 23/05/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश बांगरमऊ 9050.00 9125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP