रायबरेली में सेब का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 28 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

8234.62 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

6850.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

9400.00 रु./क्विंटल

रायबरेली में सेब का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
सेब 28/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9120.00 9200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 27/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9120.00 9200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 25/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9120.00 9200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 24/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9120.00 9200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 23/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9150.00 9200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 22/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9180.00 9230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 21/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9180.00 9230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 20/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9185.00 9230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 18/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9185.00 9230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 17/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9185.00 9230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 16/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9185.00 9230.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 15/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9075.00 9125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 14/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9060.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 13/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9050.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 10/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9000.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 09/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9000.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 08/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 8875.00 9130.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 07/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 8900.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 06/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 8875.00 9100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
सेब 03/06/2022 कश्मीर/शिमला - II उत्तर प्रदेश रायबरेली 9250.00 9300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP