मैगलगंज में अरहर दाल (रहर दाल) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

8879.84 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

8700.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

9120.00 रु./क्विंटल

मैगलगंज में अरहर दाल (रहर दाल) का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर दाल (रहर दाल) 29/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 28/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 27/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8750.00 8870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 25/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8750.00 8860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 23/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8760.00 8860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 22/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8750.00 8850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 21/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8770.00 8860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 20/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 18/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 17/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 16/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 15/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 14/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 09/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 07/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 06/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8885.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 03/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8890.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 02/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 01/06/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर दाल (रहर दाल) 31/05/2022 अरहर दाल (टूर ) उत्तर प्रदेश मैगलगंज 8800.00 8880.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP