ढ्रोली में अरहर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5079.9 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3400.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6200.00 रु./क्विंटल

ढ्रोली में अरहर का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 27/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4250.00 4510.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 24/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4750.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4500.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 18/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4550.00 5055.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 16/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4500.00 4745.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 09/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4880.00 5055.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 08/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 3750.00 5040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 03/06/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4700.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 31/05/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4500.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 30/05/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 26/05/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4500.00 4900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 24/05/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4500.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 26/04/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4750.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/04/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4950.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 19/04/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4800.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 18/04/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4500.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/04/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4750.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 14/04/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 3400.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 11/04/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 4450.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 21/03/2022 अन्य गुजरात ढ्रोली 5000.00 5500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP