भीकनगांव में अरहर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 24 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5234.16 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3800.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6550.00 रु./क्विंटल

भीकनगांव में अरहर का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 24/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4601.00 5226.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4401.00 5200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 20/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4000.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 17/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4500.00 5201.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 16/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4000.00 4906.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 15/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4300.00 4820.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 13/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4400.00 5171.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 12/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4400.00 5120.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 10/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4211.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 08/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4000.00 5100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 03/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4401.00 4401.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 02/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4200.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 01/06/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 3800.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 30/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4500.00 4751.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 28/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4000.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 27/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4051.00 4781.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 26/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4300.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 25/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4400.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4390.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 22/05/2022 अन्य मध्य प्रदेश भीकनगांव 4791.00 5590.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP