पथरिया में अरहर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 25 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 23 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5317.84 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3455.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6695.00 रु./क्विंटल

पथरिया में अरहर का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 23/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4950.00 5400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 21/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4500.00 5745.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 16/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4700.00 5925.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 13/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5300.00 5300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 09/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5255.00 5405.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 08/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4900.00 5750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 07/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5100.00 5700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 06/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4850.00 5225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 03/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5105.00 5155.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 02/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4700.00 5375.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 01/06/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4810.00 5495.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 31/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4405.00 5225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 30/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5300.00 5445.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 27/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5250.00 5705.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 26/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4400.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 25/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4330.00 5555.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 24/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5575.00 5575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4705.00 5600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 19/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 5165.00 5680.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 13/05/2022 मीडियम मध्य प्रदेश पथरिया 4705.00 5740.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP