हिंगोली में अरहर का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

6142.51 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

5600.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6688.00 रु./क्विंटल

हिंगोली में अरहर का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
अरहर 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 6000.00 6585.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 6125.00 6535.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5900.00 6410.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 17/06/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5800.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 13/06/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5600.00 6150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5900.00 6450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5700.00 6130.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5800.00 6265.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 19/05/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5650.00 6161.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 10/05/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5600.00 6091.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 05/05/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5805.00 6225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 26/04/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5600.00 6105.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 22/04/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5699.00 6119.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 24/03/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5650.00 6255.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 21/03/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5650.00 6240.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 19/03/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5805.00 6340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 12/03/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 6000.00 6550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 10/03/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5800.00 6480.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 09/03/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5700.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
अरहर 05/03/2022 अन्य महाराष्ट्र हिंगोली 5850.00 6540.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP