बेचाराजी में बाजरा (कम्बु) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1568.88 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1350.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

1800.00 रु./क्विंटल

बेचाराजी में बाजरा (कम्बु) का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 29/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1550.00 1675.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 27/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1525.00 1720.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 25/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1575.00 1695.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 21/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1350.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 20/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1450.00 1735.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 18/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1525.00 1575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 17/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1575.00 1740.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 16/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1525.00 1645.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 11/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1500.00 1740.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 10/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1760.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 06/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1395.00 1615.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 03/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1350.00 1575.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 02/06/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1625.00 1720.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 30/05/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1580.00 1655.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 28/05/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1500.00 1550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/05/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1635.00 1770.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 21/05/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1500.00 1555.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 19/05/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1400.00 1630.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 18/05/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1500.00 1630.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 17/05/2022 अन्य गुजरात बेचाराजी 1500.00 1580.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP