धोराजी में बाजरा (कम्बु) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1941.36 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1005.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

2180.00 रु./क्विंटल

धोराजी में बाजरा (कम्बु) का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 25/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1855.00 2005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1605.00 2055.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 23/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1755.00 1955.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 17/06/2022 अन्य गुजरात धोराजी 1880.00 2055.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 14/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1705.00 2005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 10/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1505.00 2005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 09/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1555.00 2035.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 08/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1880.00 2045.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 07/06/2022 अन्य गुजरात धोराजी 1905.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 02/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1755.00 2155.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 01/06/2022 देशी गुजरात धोराजी 1805.00 2155.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 31/05/2022 अन्य गुजरात धोराजी 1680.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 27/05/2022 देशी गुजरात धोराजी 1955.00 2180.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 26/05/2022 देशी गुजरात धोराजी 1755.00 2105.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 24/05/2022 देशी गुजरात धोराजी 1750.00 2005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 18/05/2022 देशी गुजरात धोराजी 1005.00 2005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 16/05/2022 देशी गुजरात धोराजी 1280.00 2105.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 19/03/2022 देशी गुजरात धोराजी 1700.00 2055.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 05/02/2022 देशी गुजरात धोराजी 1855.00 2030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 28/01/2022 देशी गुजरात धोराजी 1730.00 2005.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP