खेरली में बाजरा (कम्बु) का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1986.17 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1650.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

2280.00 रु./क्विंटल

खेरली में बाजरा (कम्बु) का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बाजरा (कम्बु) 25/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1925.00 1978.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 23/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1925.00 1980.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 22/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1920.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 21/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1925.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 20/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1925.00 1925.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 18/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1930.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 11/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1965.00 2060.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 02/06/2022 अन्य राजस्थान खेरली 2011.00 2011.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 28/05/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1985.00 2090.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 26/05/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1950.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 25/05/2022 अन्य राजस्थान खेरली 2050.00 2170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 06/05/2022 अन्य राजस्थान खेरली 2043.00 2150.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 05/05/2022 अन्य राजस्थान खेरली 2031.00 2159.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 23/04/2022 अन्य राजस्थान खेरली 2075.00 2210.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 20/04/2022 अन्य राजस्थान खेरली 2065.00 2125.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 18/04/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1950.00 2215.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 17/03/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1867.00 2280.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 23/02/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1710.00 1950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 22/02/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1730.00 1960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बाजरा (कम्बु) 07/02/2022 अन्य राजस्थान खेरली 1731.00 2080.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP