सूरत में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

947.05 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

400.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

1500.00 रु./क्विंटल

सूरत में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 800.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 800.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 800.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 750.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 800.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 800.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 800.00 1300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 750.00 1250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 700.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 02/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 600.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 01/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 750.00 1250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP