गोहाना में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 6:10 शाम

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1785.71 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1700.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

2200.00 रु./क्विंटल

गोहाना में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 27/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 25/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 24/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 2000.00 2100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 22/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 20/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 2000.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 18/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 17/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 16/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 13/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 10/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 09/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 08/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 07/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 06/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 03/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 01/06/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 31/05/2022 अन्य हरियाणा गोहाना 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP