अंगमाली में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 24 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5333.7 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3600.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

7300.00 रु./क्विंटल

अंगमाली में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 24/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6300.00 7300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6200.00 6800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 22/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6200.00 6800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6200.00 6800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 20/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6200.00 7200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 18/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 17/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6000.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 16/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5600.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5800.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 13/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6000.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 10/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5500.00 6100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 09/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6000.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 07/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6000.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 06/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 6000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 03/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5700.00 6700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 01/06/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5600.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 31/05/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5600.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 27/05/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5200.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 26/05/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5200.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 25/05/2022 केला - कच्चा केरल अंगमाली 5200.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP