पाला में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 04 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5200 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3400.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6400.00 रु./क्विंटल

पाला में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 30/06/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5800.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 27/06/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5800.00 6200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/06/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5800.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 22/06/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5400.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/06/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5400.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 13/06/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 31/05/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 28/05/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 20/05/2022 केला - कच्चा केरल पाला 4800.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 14/05/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5200.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 12/05/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5200.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 11/05/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5200.00 5800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 27/04/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5800.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/04/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5600.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 13/04/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5600.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 11/04/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5600.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 08/04/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5600.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 06/04/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5600.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 05/04/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5600.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 30/03/2022 केला - कच्चा केरल पाला 5700.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP