पिरावम में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 06 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 04 जुल. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

5537.5 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

8000.00 रु./क्विंटल

पिरावम में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 04/07/2022 अन्य केरल पिरावम 6000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 01/07/2022 अन्य केरल पिरावम 6000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/06/2022 अन्य केरल पिरावम 6000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/06/2022 अन्य केरल पिरावम 6500.00 7500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 09/06/2022 अन्य केरल पिरावम 6000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 08/06/2022 अन्य केरल पिरावम 6000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 02/06/2022 अन्य केरल पिरावम 6000.00 8000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 01/06/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 30/05/2022 अन्य केरल पिरावम 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 26/05/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 25/05/2022 अन्य केरल पिरावम 4500.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 24/05/2022 अन्य केरल पिरावम 5500.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 10/05/2022 अन्य केरल पिरावम 4000.00 6000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 04/05/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 29/04/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 28/04/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 27/04/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 25/04/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 22/04/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 20/04/2022 अन्य केरल पिरावम 5000.00 7000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP