परलाखेमुंडी में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 07 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹3307.69/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹2500.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹5000.00/क्विंटल

गुंड का मंडी भाव आज का

कमोडिटी केला - हरा
उच्चतम मंडी मूल्य

₹3307.69 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹2500 /क्विंटल

औसत मूल्य

₹5000 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

25 जून '22

परलाखेमुंडी में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 25/06/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 18/06/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 4000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 11/06/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 12/05/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 30/04/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 16/04/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 28/03/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 26/03/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 4000.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 05/03/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/02/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 19/02/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 22/01/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/01/2022 अन्य ओडिशा परलाखेमुंडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP