दोराहा में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 21 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2143.33 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

3000.00 रु./क्विंटल

दोराहा में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 21/06/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2600.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 13/06/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 11/06/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 09/06/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 08/06/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 07/06/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 30/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 26/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 18/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 16/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 14/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 11/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 10/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 06/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 05/05/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 30/04/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2500.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/04/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 12/04/2022 केला - कच्चा पंजाब दोराहा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP