पबियाचेरा में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 21 मार्च '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1398.18 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1250.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

1600.00 रु./क्विंटल

पबियाचेरा में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 21/03/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1250.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 29/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1300.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 28/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 27/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1300.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 26/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1350.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 25/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1300.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1400.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 19/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1350.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 18/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 16/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1400.00 1450.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/01/2022 केला - कच्चा त्रिपुरा पबियाचेरा 1400.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP