जहांगीराबाद में केला - हरा का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1663.16 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1445.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

2140.00 रु./क्विंटल

जहांगीराबाद में केला - हरा का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला - हरा 25/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1643.00 1850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1635.00 1850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 22/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1655.00 1870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 21/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1645.00 1860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 20/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1676.00 1886.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 18/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1675.00 1890.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 16/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1575.00 1790.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 15/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1588.00 1795.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 13/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1588.00 1795.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 09/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1586.00 1795.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 07/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1560.00 1780.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 06/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1565.00 1770.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 02/06/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1597.00 1805.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 31/05/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1605.00 1820.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 30/05/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1610.00 1820.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 28/05/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1600.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 26/05/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1600.00 1805.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 25/05/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1926.00 2140.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 24/05/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1588.00 1795.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला - हरा 23/05/2022 केला - कच्चा उत्तर प्रदेश जहांगीराबाद 1600.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP