ढांडी में केला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2416.88 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

3200.00 रु./क्विंटल

ढांडी में केला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 27/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 24/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2200.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 21/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2200.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 20/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2000.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 16/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2500.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 15/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2500.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 13/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 10/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2500.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 07/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 03/06/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 30/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2300.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 28/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 23/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2400.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 21/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 18/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2200.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 16/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2200.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 13/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2300.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 12/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2200.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 11/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 10/05/2022 अन्य हरियाणा ढांडी 2100.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP