सधौरा में केला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 28 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2096.06 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

3000.00 रु./क्विंटल

सधौरा में केला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 28/06/2022 अन्य हरियाणा सधौरा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 24/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 23/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 21/06/2022 अन्य हरियाणा सधौरा 1800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 17/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 16/06/2022 अन्य हरियाणा सधौरा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 15/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 1800.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 11/06/2022 अन्य हरियाणा सधौरा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 08/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 2000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 07/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 2000.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 06/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 2200.00 2200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 02/06/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 1800.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 31/05/2022 अन्य हरियाणा सधौरा 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 28/05/2022 अन्य हरियाणा सधौरा 1800.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 26/05/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 2000.00 2800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 25/05/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 1800.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 24/05/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 1800.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 22/05/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 2200.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 19/05/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 1900.00 2600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 13/05/2022 केला - फल/पका हुआ हरियाणा सधौरा 1800.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP