पुणे में केला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 24 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

975 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

400.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

2000.00 रु./क्विंटल

पुणे में केला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 24/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 14/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 10/06/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 31/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 27/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 19/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 15/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 500.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 04/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 03/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 02/05/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 29/04/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 19/04/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 31/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 800.00 2000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 27/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 22/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 20/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 17/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 13/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 400.00 1600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 10/03/2022 अन्य महाराष्ट्र पुणे 800.00 1200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP