बस्सी पटना में केला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 26 जून '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 20 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

3076.92 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

4000.00 रु./क्विंटल

बस्सी पटना में केला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
केला 20/06/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 15/06/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 09/06/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 01/06/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 31/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 30/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 26/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 17/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 16/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 13/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 09/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 05/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 04/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 02/05/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 30/04/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 29/04/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 31/03/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 19/03/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 17/03/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
केला 10/03/2022 मीडियम पंजाब बस्सी पटना 3000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP