मणिपुर में चना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 अप्रै. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

10316.67 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

9000.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

11000.00 रु./क्विंटल

मणिपुर में चना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चना 29/04/2022 चना दाल मणिपुर थौबल 10500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 29/04/2022 चना दाल मणिपुर बिशनपुर 10400.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 29/04/2022 चना दाल मणिपुर इंफाल 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 28/04/2022 चना दाल मणिपुर बिशनपुर 10400.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 28/04/2022 चना दाल मणिपुर इंफाल 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 28/04/2022 चना दाल मणिपुर थौबल 10500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 27/04/2022 चना दाल मणिपुर इंफाल 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 27/04/2022 चना दाल मणिपुर थौबल 10500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 27/04/2022 चना दाल मणिपुर बिशनपुर 10400.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 26/04/2022 चना दाल मणिपुर इंफाल 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 26/04/2022 चना दाल मणिपुर थौबल 10500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 26/04/2022 चना दाल मणिपुर बिशनपुर 10400.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 25/04/2022 चना दाल मणिपुर इंफाल 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 25/04/2022 चना दाल मणिपुर थौबल 10500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 25/04/2022 चना दाल मणिपुर बिशनपुर 10400.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 22/04/2022 चना दाल मणिपुर थौबल 10500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 22/04/2022 चना दाल मणिपुर बिशनपुर 10400.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 22/04/2022 चना दाल मणिपुर इंफाल 9000.00 10000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 21/04/2022 चना दाल मणिपुर थौबल 10500.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 21/04/2022 चना दाल मणिपुर बिशनपुर 10400.00 11000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP