आगरा में चना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

6538.33 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

6250.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6850.00 रु./क्विंटल

आगरा में चना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चना 25/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 24/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6500.00 6700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 23/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 22/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 21/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 20/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 18/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 17/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 16/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 15/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 14/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 13/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 10/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 09/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6400.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 08/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6400.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 07/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6400.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 06/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6400.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 03/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6400.00 6600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 02/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 01/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश आगरा 6450.00 6650.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP