अकबरपुर में चना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 29 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

6046.09 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

5700.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

9020.00 रु./क्विंटल

अकबरपुर में चना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चना 29/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 28/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6040.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 25/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 24/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 22/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 21/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 20/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 17/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5800.00 6010.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 16/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5700.00 5820.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 15/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5700.00 5820.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 14/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5700.00 5850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 13/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5800.00 5850.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 10/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5800.00 6010.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 09/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5900.00 5960.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 03/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 6000.00 6050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 01/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5900.00 6010.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 31/05/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5900.00 6010.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 30/05/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5900.00 5930.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 28/05/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5900.00 5950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 27/05/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश अकबरपुर 5900.00 5950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP