कायमगंज में चना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 02 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

6317.23 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

5450.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6400.00 रु./क्विंटल

कायमगंज में चना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चना 01/07/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 30/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6250.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 29/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 28/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 27/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 25/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 24/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 23/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 22/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 21/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 20/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 18/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 17/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 16/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 15/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 14/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 09/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 08/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6300.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 07/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6275.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 06/06/2022 चना दाल उत्तर प्रदेश कायमगंज 6285.00 6325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP