मुरादनगर में चना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 05 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 04 जुल. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

6353.53 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

5500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

8650.00 रु./क्विंटल

मुरादनगर में चना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
चना 04/07/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6150.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 03/07/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6200.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 27/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6200.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 26/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6150.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 25/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6150.00 6340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 24/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6150.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 22/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6150.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 21/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6150.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 20/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6200.00 6350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 19/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6200.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 17/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6150.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 15/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6200.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 14/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6200.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 13/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6200.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 08/06/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6250.00 6400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 31/05/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6100.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 30/05/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6100.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 28/05/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6100.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 27/05/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6100.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
चना 25/05/2022 छोटा (स्प्लिट ) उत्तर प्रदेश मुरादनगर 6100.00 6300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP