हलवद में बंगाल चना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

4377.65 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3625.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

5260.00 रु./क्विंटल

हलवद में बंगाल चना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 25/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4005.00 4245.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 24/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4005.00 4285.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 23/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4005.00 4260.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 22/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 3950.00 4225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 3950.00 4240.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 20/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 3900.00 4260.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 3900.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 17/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4000.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 16/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4000.00 4325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 15/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4055.00 4340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 14/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4050.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 13/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4100.00 4340.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 11/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4005.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 09/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4005.00 4315.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 08/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4050.00 4225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 07/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4050.00 4215.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 03/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4000.00 4325.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 02/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4150.00 4225.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 01/06/2022 अन्य गुजरात हलवद 4100.00 4245.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 31/05/2022 अन्य गुजरात हलवद 4150.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP