सोनपेठ में बंगाल चना का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 6:10 शाम

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 27 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

4360.53 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

2800.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

4700.00 रु./क्विंटल

सोनपेठ में बंगाल चना का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बंगाल चना 27/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4220.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 20/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 2800.00 4300.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 08/06/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4001.00 4202.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 23/05/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4301.00 4350.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 27/04/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4281.00 4341.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/04/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4352.00 4461.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 11/04/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4300.00 4550.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 03/03/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4400.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 28/02/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4570.00 4700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 23/02/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4620.00 4676.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 21/02/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4690.00 4690.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 18/02/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 4545.00 4636.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 16/02/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 3600.00 4600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 14/02/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 3600.00 3600.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बंगाल चना 08/02/2022 अन्य महाराष्ट्र सोनपेठ 3999.00 4601.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP