सूरत में भिंडी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 25 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2592.73 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

400.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

7500.00 रु./क्विंटल

सूरत में भिंडी का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
भिंडी 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 3900.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 3250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 3250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1000.00 3250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1000.00 3250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1000.00 3250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 02/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 01/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 750.00 2750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP