बोवेनपल्ली में भिंडी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 23 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2576.14 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

500.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

4500.00 रु./क्विंटल

बोवेनपल्ली में भिंडी का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
भिंडी 23/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 22/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 21/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 20/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 08/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 07/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 06/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 03/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 02/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 01/06/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 31/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 1500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 28/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 27/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1200.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 26/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 25/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 24/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 23/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1200.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 19/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 18/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 14/05/2022 भिन्डी तेलंगाना बोवेनपल्ली 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP