गंडाचार्रा में भिंडी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 27 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 22 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

3988 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

3400.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

5000.00 रु./क्विंटल

गंडाचार्रा में भिंडी का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
भिंडी 22/06/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3560.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 18/06/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 14/06/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3500.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 13/06/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3600.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 10/06/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3650.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 09/06/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3650.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 06/06/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3400.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 24/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3650.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 21/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 4500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 19/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 4500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 18/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3600.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 12/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 4600.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 10/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3650.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 05/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3400.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 04/05/2022 भिन्डी त्रिपुरा गंडाचार्रा 3600.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP