बल्लीया में भिंडी का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 03 जुल. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 01 जुल. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1494.55 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

550.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

2940.00 रु./क्विंटल

बल्लीया में भिंडी का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
भिंडी 01/07/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 1130.00 1260.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 29/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 1050.00 1170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 28/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 1040.00 1170.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 27/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 1000.00 1130.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 25/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 970.00 1095.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 24/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 960.00 1090.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 23/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 920.00 1050.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 22/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 900.00 1030.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 21/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 890.00 1020.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 20/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 870.00 995.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 18/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 815.00 950.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 17/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 860.00 990.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 16/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 840.00 970.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 14/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 860.00 990.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 13/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 840.00 970.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 10/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 750.00 870.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 09/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 730.00 860.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 08/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 680.00 830.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 07/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 690.00 820.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
भिंडी 06/06/2022 भिन्डी उत्तर प्रदेश बल्लीया 600.00 760.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP