पादरा में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 10 अग. '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 09 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹2721.22/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1250.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹4500.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹2721.22 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1250 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹4500 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

09 अग. '22

पादरा में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 09/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2750.00 / Quintal Rs 3750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 08/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 05/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 04/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 3750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 03/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3500.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 02/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3500.00 / Quintal Rs 3750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 01/08/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 30/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 4500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2750.00 / Quintal Rs 3250.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 26/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 23/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 3000.00 / Quintal Rs 3250.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 22/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2000.00 / Quintal Rs 2750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 21/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2500.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 20/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2500.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 19/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2000.00 / Quintal Rs 3000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 18/07/2022 अन्य गुजरात पादरा Rs 2000.00 / Quintal Rs 2750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न