बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 10 अग. '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 08 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹3177.17/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹300.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹5000.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹3177.17 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹300 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹5000 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

08 अग. '22

बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 08/08/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 1800.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/08/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3600.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 04/08/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 03/08/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3700.00 / Quintal Rs 3900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 02/08/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3700.00 / Quintal Rs 3900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 30/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3600.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3500.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3000.00 / Quintal Rs 3200.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 2900.00 / Quintal Rs 3100.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 26/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 2800.00 / Quintal Rs 3100.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3000.00 / Quintal Rs 3700.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 22/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3900.00 / Quintal Rs 4100.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 20/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 19/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3700.00 / Quintal Rs 3900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 18/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3700.00 / Quintal Rs 3900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 16/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3700.00 / Quintal Rs 3900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 15/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3700.00 / Quintal Rs 3900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 14/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 13/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 12/07/2022 करेला कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर Rs 3900.00 / Quintal Rs 4100.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न