एर्रागड्डा (रायथू बाजार) में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 14 अग. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 13 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹3851.76/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1300.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹5500.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹3851.76 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1300 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹5500 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

13 अग. '22

एर्रागड्डा (रायथू बाजार) में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 13/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 4500.00 / Quintal Rs 4500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 10/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 09/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 3500.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 07/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 4000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 03/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 4000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 02/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 4200.00 / Quintal Rs 4200.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 01/08/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 4000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 26/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 18/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 4200.00 / Quintal Rs 4200.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 17/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 3200.00 / Quintal Rs 3200.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 16/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 1600.00 / Quintal Rs 1600.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 14/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 1500.00 / Quintal Rs 1500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 13/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 1300.00 / Quintal Rs 1300.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 11/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 1300.00 / Quintal Rs 1300.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 10/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 1500.00 / Quintal Rs 1500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 09/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 1800.00 / Quintal Rs 1800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 07/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 2100.00 / Quintal Rs 2100.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/07/2022 करेला तेलंगाना एर्रागड्डा (रायथू बाजार) Rs 2300.00 / Quintal Rs 2300.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न