मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 15 अग. '22, 2:10 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 14 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹3816.23/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹180.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹6000.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹3816.23 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹180 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹6000 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

14 अग. '22

मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 14/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 13/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 4500.00 / Quintal Rs 4500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 12/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3500.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 11/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 10/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 08/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3500.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 07/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 05/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3500.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 04/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 03/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 4000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 01/08/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 31/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 30/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3500.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 4000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 4000.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3500.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 24/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3800.00 / Quintal Rs 3800.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 23/07/2022 करेला तेलंगाना मेहंदीपट्टनम (रायथू बाजार) Rs 3500.00 / Quintal Rs 3500.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न