चौमानु में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 09 अग. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 06 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹5383.87/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹3800.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹10000.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹5383.87 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹3800 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹10000 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

06 अग. '22

चौमानु में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 06/08/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 01/08/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 30/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 26/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 24/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 4800.00 / Quintal Rs 5000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 21/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 4800.00 / Quintal Rs 5000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 19/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 5000.00 / Quintal Rs 6000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 13/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 5000.00 / Quintal Rs 6000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/07/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 5000.00 / Quintal Rs 6000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 4000.00 / Quintal Rs 5000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 19/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 3800.00 / Quintal Rs 4000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 11/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 4000.00 / Quintal Rs 5000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 09/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 4000.00 / Quintal Rs 5000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 4000.00 / Quintal Rs 5000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 03/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 5000.00 / Quintal Rs 6000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 02/06/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 5000.00 / Quintal Rs 6000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 21/05/2022 करेला त्रिपुरा चौमानु Rs 4000.00 / Quintal Rs 5000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न