बस्ती में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 10 अग. '22, 12:30 रात

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 08 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹1707.65/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹650.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹3520.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹1707.65 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹650 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹3520 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

08 अग. '22

बस्ती में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 08/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1990.00 / Quintal Rs 2090.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 06/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1940.00 / Quintal Rs 2040.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 05/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1980.00 / Quintal Rs 2080.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 04/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1925.00 / Quintal Rs 2025.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 03/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1950.00 / Quintal Rs 2050.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 02/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1800.00 / Quintal Rs 1900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 01/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1590.00 / Quintal Rs 1690.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 30/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1640.00 / Quintal Rs 1740.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1620.00 / Quintal Rs 1720.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1630.00 / Quintal Rs 1730.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1580.00 / Quintal Rs 1680.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1510.00 / Quintal Rs 1610.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 23/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1450.00 / Quintal Rs 1550.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 22/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1465.00 / Quintal Rs 1565.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 21/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1480.00 / Quintal Rs 1580.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 20/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1425.00 / Quintal Rs 1525.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 19/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1490.00 / Quintal Rs 1590.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 18/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1500.00 / Quintal Rs 1600.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 16/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1525.00 / Quintal Rs 1625.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 15/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश बस्ती Rs 1520.00 / Quintal Rs 1620.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न