प्रतापगढ़ में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 08 अग. '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 06 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹1547.28/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1000.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2950.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹1547.28 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1000 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2950 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

06 अग. '22

प्रतापगढ़ में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 06/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1800.00 / Quintal Rs 1950.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 05/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1800.00 / Quintal Rs 2050.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 04/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1800.00 / Quintal Rs 1900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 03/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1700.00 / Quintal Rs 1900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 02/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1600.00 / Quintal Rs 1850.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 01/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1600.00 / Quintal Rs 1750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 30/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1600.00 / Quintal Rs 1750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1500.00 / Quintal Rs 1700.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1450.00 / Quintal Rs 1550.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1450.00 / Quintal Rs 1525.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 26/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1450.00 / Quintal Rs 1550.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1450.00 / Quintal Rs 1650.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 23/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1400.00 / Quintal Rs 1550.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 22/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1400.00 / Quintal Rs 1650.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 21/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1500.00 / Quintal Rs 1600.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 20/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1400.00 / Quintal Rs 1550.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 19/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1450.00 / Quintal Rs 1650.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 18/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1400.00 / Quintal Rs 1650.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 16/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1400.00 / Quintal Rs 1550.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 15/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ Rs 1400.00 / Quintal Rs 1485.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न