शामली में करेला का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 08 अग. '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 06 अग. '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

₹1955.75/क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1530.00/क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2990.00/क्विंटल

करेला का मंडी भाव आज का

कमोडिटी करेला
औसत मूल्य

₹1955.75 /क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

₹1530 /क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

₹2990 /क्विंटल

आखिरी कीमत अपडेट:

06 अग. '22

शामली में करेला का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव
अधिकतम मंडी भाव
प्राप्त करे
करेला 06/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 2000.00 / Quintal Rs 2050.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 05/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1950.00 / Quintal Rs 2015.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 04/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1950.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 02/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1930.00 / Quintal Rs 1990.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 01/08/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1935.00 / Quintal Rs 2000.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 30/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1875.00 / Quintal Rs 1975.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 29/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1825.00 / Quintal Rs 1925.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 28/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1780.00 / Quintal Rs 1935.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 27/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1840.00 / Quintal Rs 1900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 25/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1825.00 / Quintal Rs 1915.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 23/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1900.00 / Quintal Rs 1950.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 22/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1800.00 / Quintal Rs 1900.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 21/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1740.00 / Quintal Rs 1820.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 20/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1730.00 / Quintal Rs 1825.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 19/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1675.00 / Quintal Rs 1765.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 18/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1610.00 / Quintal Rs 1700.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 16/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1530.00 / Quintal Rs 1740.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 15/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1670.00 / Quintal Rs 1750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 14/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1650.00 / Quintal Rs 1750.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट
करेला 12/07/2022 करेला उत्तर प्रदेश शामली Rs 1660.00 / Quintal Rs 1765.00 / Quintal फ्री टेलीग्राम अलर्ट

Latest Leads From Sellers

Latest Leads From Buyers

बार बार पूछने वाले प्रश्न