सूरत में बैंगन का मंडी भाव

कीमत अपडेट: 30 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 30 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

1910.49 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

300.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

6000.00 रु./क्विंटल

सूरत में बैंगन का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
बैंगन 30/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 27/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 25/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 24/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 23/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 22/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 4800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 21/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 4750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 18/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1200.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 17/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 16/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 15/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1250.00 5000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 14/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 13/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 4500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 11/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4100.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 10/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1750.00 4750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 09/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4750.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 08/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 07/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 06/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1300.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
बैंगन 03/06/2022 अन्य गुजरात सूरत 1500.00 4250.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP