छप्पड़ अवारे का आज की मंडी भाव

कीमत अपडेट: 28 जून '22, 11:30 दोपहर

मंडी मूल्य का सारांश

आखिरी कीमत अपडेट: 26 जून '22, 12:00 रात

औसत मूल्य

2819.43 रु./क्विंटल

न्यूनतम मंडी मूल्य

1400.00 रु./क्विंटल

उच्चतम मंडी मूल्य

4000.00 रु./क्विंटल

छप्पड़ अवारे का रेट आज का
कमोडिटी
आगमन तिथि
विविधता
राज्य
मंडी
न्यूनतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
अधिकतम मंडी भाव (रु /क्विंटल)
प्राप्त करे
छप्पड़ अवारे 26/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 2500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 24/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक बांगरपेट 1400.00 1800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 24/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 23/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक मलूर 2800.00 3200.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 23/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक बांगरपेट 1800.00 3400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 23/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 23/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर 3000.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 22/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 2000.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 22/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक मलूर 2200.00 2700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 21/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 1500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 20/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 2000.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 20/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक मलूर 3000.00 4000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 20/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक बांगरपेट 1800.00 2400.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 18/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक चिक्कबल्लापुर 2500.00 3000.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 18/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर 3000.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 18/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक बांगरपेट 2400.00 3800.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 17/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 2500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 17/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक बिन्नी मिल (F&V), बैंगलोर 3000.00 3700.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 16/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक कोलार 2500.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट
छप्पड़ अवारे 16/06/2022 छप्परदा अवरेकै कर्नाटक मलूर 2800.00 3500.00 फ्री टेलीग्राम अलर्ट

बार बार पूछने वाले प्रश्न

Not received your OTP?
 Resend OTP
Not received your OTP?
 Resend OTP